Hadiah Acak / Bolak balik
Bet 100 perak Bebas Invest

 

POLA INVESTASI SGP 75 LINE

POLA INVESTASI SGP 75 LINE ABADI

INVESTASI SGP 


ANGKA 2D BELAKANG SINGAPURA YANG JARANG KELUAR
24*54*34*94*04*32*12*27*25*82*79*95*90*19*93*01*06*70*80*05*


LEMAH 2D SINGAPURA
DIAMBIL DARI AS


AS 1 = 87*78*77*88*00*
AS 2 = 76*67*66*77*99*
AS 3 = 65*56*55*66*88*
AS 4 = 54*45*44*55*77*
AS 5 = 43*34*33*44*66*
AS 6 = 32*23*22*33*55*
AS 7 = 21*12*11*22*44*
AS 8 = 10*01*00*11*33*
AS 9 = 98*89*88*99*11*
AS 0 = 09*90*00*99*22*


LEMAH 2D SINGAPURA
DIAMBIL DARI EKOR


EKOR 1 = 89*98*01*10*44*
EKOR 2 = 78*87*90*09*33*
EKOR 3 = 67*76*89*98*22*
EKOR 4 = 56*65*78*87*11*
EKOR 5 = 45*54*67*76*00*
EKOR 6 = 34*43*56*65*99*
EKOR 7 = 23*32*54*45*88*
EKOR 8 = 12*21*34*43*77*
EKOR 9 = 90*09*12*21*55*
EKOR 0 = 01*10*23*32*66*


DATA RUMUS INVESTASI HONGKONG